Aeg: 06 mai 1972 aasta. Koht: Hotell Viru, suurim hotell Eestis tol ajal.

Aeg: 06 mai 1972 aasta.
Koht: Hotell Viru, suurim hotell Eestis tol ajal.
Sel päeval toimus hotellis Viru tolle aja kohaliku kultuuri suursündmus – avati grandioosne ja läänelik Viru Varietee, mida asus juhtima lugupeetud Lembit Mark!

Varieteetruppi organiseerijad ning soliste, orkestrit ja tantsutruppi ühendavate esimeste programmide loojad olid Inge Põder ja Endrik Kerge. Esimese kolme programmi muusika lõid spetsiaalselt varietee jaoks tuntud Eesti heliloojad – Gennadi Taniel, Aarne Oit ning Uno Naissoo. Koreograafid olid Inge Põder ja Endrik Kerge (viimane oli ka libreto autor ja lavastaja). Kostüümide looja oli Aime Unt, hiljem tegelesid sellega peamiselt Gustav-Agu Püüman, aga ka Agu Pilt, Tuuliki Tolli, Kaisa Pärenson. Viru varietee etenduste ja tantsude lavastajateks olid samuti koreograafid Heino Aassalu, Mai Murdmaa, Kalju Saareke, Mait Agu, Irina Generalova, Valentin Katajev (Leningrad), Vakil Usmanov (Moskva). 1982. aastal toimusid muudatused juhtivas koosseisus – Ülle Ulla sai varietee kunstiliseks juhiks, säilitades selle juhtiva rolli teiste Tallinna varieteede seas.

Eraldi tahaks mainida esmaklassilisi professionaalseid tantsijaid, kes olid neil aastail koos meiega:
Juta Lehiste, Larissa Kaur, Tamara Burova, Tatjana Narma, Tatjana Basova, Elonna Spriit, Sirje Nurmis, Helju Aren, Berta Krumm, Vjatšeslav Maimussov, Jüri Laas, Janis Garancis, Ants Vähejaus, Aleksander Buldakov, Väino Aren, Endrik Kerge, aga samuti Tallinna üks suuremaid tantsugruppe GIRLS – laulev ja tantsiv trio, kes oli alati publikumagnet.
Enne „Supernoovat”, mis lavastati 1986. aastal, oli programmi muusikaliseks saatjaks elav orkester, mille koosseisu kuulusid Tallinna parimad muusikud: Arvo Pilliroog, Toivo Unt, Tiit Paulus, Margus Kappel, Enn Vai, Tõnu Naissoo, Jaan Kuman, Helmut Aniko, Tõnis Kõrvits, Tiit Varts, Heiki Kalaus ja paljud teised. Lauljad-solistid olid Jaak Joala, Els Himma, Marju Kuut, Oleg Melnik, Boris Lehtlaan.

See periood, 1972. kuni 1985. aastani oli sündmusterohke. Lühikese ajavahemiku, 13 aastaga, suutis Viru Varietee tõusta jalule ning areneda, aga lisaks sellele saavutada tänu juhtivkoosseisu talendile vabariiklikku kuulsust ja tuntust väljaspool ENSV-d.