Sotsiaalmeedia on rohkem kui Facebook ja Instagram.

Sotsiaalmeedia aitab Sinu brändil lennata.

kodulehed

Mis on sotsiaalmeedia?

Sotsiaalmeedia on veebil põhinevad suhtlusvahendid, mis võimaldavad inimestel läbi teabe jagamise ja tarbimise suhelda, kusjuures informatsiooni peab olema võimalik kiirelt, tõhusalt ja reaalajas jagada.

„Sotsiaalmeedia“ on lai termin, mis hõlmab väga erinevaid sotsiaalseid tegevusi pakkuvaid veebilehti. Näiteks võimaldab Twitter inimestel teistega lühidalt oma mõtteid või elusündmusi jagada. Facebook seevastu on aga täisväärtuslik sotsiaalvõrgustik, kus saab jagada fotosid, uuendusi oma elust, osaleda üritustel ja palju muud.

Sotsiaalmeedia arvudes

(viited on iga arvu taga, kliki terviseks)

  • Sotsiaalmeedia kasutajaid maailma rahvastiku hulgast seisuga 2019 (3.2 miljardid) 45% 45%
  • Kes kasutavad Facebooki (2.2 miljardit) 62% 62%
  • Kasutajatest otsivad infot/soovitust toote või teenused kohta sotsiaalmeediast (1.7 miljardit) 54% 54%
  • Kasutavad sotsiaalmeediat mobiilset seadet kasutades 91% 91%
  • Peaksid ka Sina kasutama sotsiaalmeediat oma ettevõtmise turunduses 100% 100%

MINUTIT päevas veedab keskmiselt üks inimene aega sotsiaalmeedias

MILJONIT stoorit lisatakse Instagrami igapäev

MILJARDIT sõnumit päevas saadetakse läbi Messengeri ja Whatsapp rakenduse

Kuidas sotsiaalmeediast kasu saada?

Ärilised rakendused sotsiaalmeedias

Ettevõtluses kasutatakse sotsiaalmeediat selleks, et turustada tooteid, reklaamida brändi, olla ühenduses olemasolevate klientidega ja edendada ettevõtet.

Sotsiaalmeediast on saamas veebielu lahutamatu osa; sotsiaalsete veebilehtede ja rakenduste arv kasvab pidevalt. Enamik traditsioonilisi veebimeediaplatvorme sisaldab sotsiaalseid komponente, näiteks võimaldavad paljud veebilehed kasutajatel sinna kommentaare jätta.

Sotsiaalmeedia analüütika – blogidest ja sotsiaalmeedialehtedelt äriotsuste tegemiseks andmete kogumise ja selle analüüsimise praktika. Sotsiaalmeedia analüütika levinuim kasutusviis on klientide meelsuse kohta informatsiooni kogumine, selle läbitöötamine eesmärgiga kliente mõista ja seeläbi turundamist ja klienditeenindust parendada ja toetada.

Sotsiaalmeedia turundus (SMM) – kasutab sotsiaalsete võrgustike eeliseid, et suurendada organisatsiooni brändi nähtavust ja võimendada klientideni jõudmist. Tavaliselt on SMM-i eesmärk luua niivõrd köitvat sisu, et kasutajad otsustavad seda oma sotsiaalvõrgustikuga jagada. Üks SMM-i võtmekomponente on sotsiaalmeedia optimeerimine (SMO). Sarnaselt otsingumootoritele optimeerimisele (SEO) on ka SMO strateegia, mille eesmärk on veebisaiti külastavate kasutajate arvu orgaaniline kasv. SMO-d rakendatakse kahel viisil: lisades meediasisule jagamisnuppe või ergutades kasutajate aktiivsust, kasutades selleks sotsiaalmeediat, näiteks staatuseuuenduste, säutsude või blogipostituste kaudu.

Konkurents sotsiaalmeedia turunduses on tänapäeval palju kibedam kui selle alguspäevadel. Turundus ja reklaamkampaaniad peavad olema hästi läbi mõeldud ja tõhusate lahendustega teostatud, silmas pidades reklaamipsühholoogiat, et oma investeeringult kasu lõigata. Sotsiaalmeedia on oma olemuselt lühikese tähelepanuvõime meedia – säutsuga on oluliselt raskem kellegi tähelepanu võita, kui see oli ajalehes ilmunud reklaamiga. Reklaame on sotsiaalmeediasse oluliselt raskem kirjutada kui traditsioonilisse meediasse.

Sotsiaalne kliendisuhete turundus (CMR) – võimas ärivahend. Näiteks võimaldab Facebooki lehe/grupi asutamine inimeste jaoks, kellele meeldib Teie bränd ja äritegevus, luua kogukonna. Seal saavad inimesed omavahel suhelda ning see on paik turustamiseks ja võrgustike loomiseks. Sotsiaalmeedia kaudu saab organisatsioon ka reaalajas vestlusi jälgida, et koguda täiendavad infot oma turuandmete kohta ja saada klientidelt otsest tagasisidet. Loe siit brändi tähtsuse kohta müügi suurendamisel.

Tagasiside klientidelt – klientidel on läbi sotsiaalmeedia väga hõlbus oma tagasisidet toote ja/või teenuse kohta nii firma enese kui ka kõigi teistega jagada – ükskõik, kas tegu oli hea või halva kogemusega. See annab ettevõttele võimaluse nii positiivsele kui ka negatiivsele tagasisidele väga kiiresti reageerida, klientide probleemide lahendamisega tegeleda ning säilitada, taastada või taas üles ehitada klientide usaldust oma ettevõtte vastu.

Ettevõtte sotsiaalne võrgustik –võimaldab ettevõttel ühendada inimesed, kel on sarnased ärihuvid- või tegevused. Ettevõttesiseselt aitavad sotsiaalsed rakendused töötajatel teavet ja ressursse saada ja vahetada, mis tõhustab koostööd ja äriprobleemide lahendamist. Organisatsiooniväliselt aitavad kõigile avalikud sotsiaalmeediaplatvormid ettevõttel oma klientidega vahetult suhelda ja pakkuda klientidele tunnet, et ettevõte on neile lähedal. See hõlbustab äriprotsesside ja -toimingute edendamiseks mõeldud uuringute läbiviimist.

Rahva ühisloome (crowdsourcing) – sotsiaalmeediat kasutatakse tihti rahva ühisloomeks, mis on osalusmeetod, kus organisatsioonid taotlevad kogukondade panust, mis on keskse tähtsusega. Kasutajad saavad kasutada suhtlusvõrgustikke, et jagada oma ideid tulevaste ning kogemusi/näpunäiteid olemasolevate toodete ja/või teenuste kohta. Infotehnoloogiaprojektide puhul hõlmab rahva ühisloome tavaliselt äri- ja IT-teenuste kaasamist ja ühendamist erinevate organisatsioonisiseste ja -väliste pakkujatega, vahel sisaldades ka klientide/üldsuse panust.

Teisalt võib sotsiaalmeedia ärimaailma integreerimine tekitada ka väljakutseid. Organisatsioonisiseselt loodud juhised sotsiaalmeedia kasutamiseks on mõeldud selleks, et defineerida, mis on „kohane käitumine“, ning tagada, et organisatsiooni töötaja postitused ei põhjustaks ettevõttele juriidilisi probleeme ega piinlikkust. Sellised põhimõtted sisaldavad instruktsioone selle kohta, millal töötaja end sotsiaalmeedias enda töökoha esindajana peaks tundma ja esitlema, ning reegleid selle kohta, millist teavet jagada võib.

Aktiivsus sotsiaalmeedias

Mida organisatsioonil teha ei tasu, on avada mitmed kasutajakontod erinevatel relevantsena tunduvatel sotsiaalmeedialehtedel, et need siis kasutust leidmata seisma jätta. Kasutajakonto olemasolu ei tähenda automaatselt seda, et ettevõte sotsiaalmeedias eksisteerib. Hoopis vastupidi – ettevõte, kes on avanud kasutajakonto, ent kus aktiivsus puudub, kes oma klientide ja avalikkusega seal ei suhtle, muutub külastajate silmis ebasümpaatseks. Kui ettevõte ei plaani oma sotsiaalmeediakontoga igapäevaselt aktiivselt tegeleda ja seda edendada, on parem mõte kasutajakonto avamata jätta.

PAKU SISU, MIS TOOB NAERU NÄOLE

Võimalus oma klientidega otse suhelda

Kui kasutajakonto on avatud, siis on hea mõte seda kasutada selleks, et oma külastajatega jagada seda ning rääkida sellest, mis klientide jaoks oluline on. Igasugune reklaam on mõeldud kliendile – mitte firma omanikule. Kuigi võib tunduda kasulik kasutajatele teada anda, kui ettevõttel parasjagu allahindlused käimas on või kui uue hooaja värske kaup just lettidele ilmunud on, võiks see tegevus teisejärguliseks jääda. Olulisim sotsiaalmeediakonto omamise põhjus on võimalus oma klientidega otse suhelda; nendega suhestuda ja neile nende jaoks nii relevantset ja paeluvat sisu pakkuda, et kliendid soovivad seda oma suhtlusvõrgustikuga jagada.

Sotsiaalmeediat kasutades tasub oma kliente dialoogi kaasata ja neil arvamust küsida. Näiteks võib jagada pilti kahest erinevast tootest, mida plaanitakse tootevalikusse võtta, ning küsida kasutajatelt kumb toode neile enam meeldib ja miks. Selline küsimus loob dialoogi, mis viib originaalpostituse jagamiseni ja jälgijate kaasamiseni. Lisaks on klientide arvamuse küsimine kasulik seetõttu, et tänu nende eelistuste teadasaamisele ei hakka ettevõte müüma toodet/teenust, millele reaalne turg puudub.

Arvestada tasub ka sellega, et sotsiaalmeedias enim jagatud sisu on kujutised. Seetõttu võiks oma postitusele alati ka pildi lisada, et suurendada potentsiaalsete jagamiste arvu. Kuigi suur jälgijate arv on tore, on tegelik siht see, et jälgijaskond oleks organisatsiooni sotsiaalmeedialehel aktiivne ja jagaks postitusi enda sotsiaalvõrgustikuga, suurendades sellega brändi nähtavust.

Erinevad sotsiaalmeedia tüübid

Erinevate sotsiaalmeediakategooriate tundmine ja selle mõistmine, miks inimesed antud võrgustikke kasutavad, võib avardada suhtluskanaleid ja anda uusi ideid oma klientidega suhtluse tõhustamiseks ja parendamiseks.

Suhtlusvõrgustikud

Kasutatakse inimeste (ja ettevõtetega) võrgus ühenduse loomiseks. Näiteks Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter. Siit saad lugeda rohkem Facebooki reklaami kohta.

Arutelufoorumid

Kasutatakse uudiste, teabe, arvamuste ja ideede otsimiseks, arutamiseks ja jagamiseks. Näiteks Reddit, Quora.

Tarbijate arvustuste võrgud

Kasutatakse brändide, toodete, teenuste, ettevõtete, reisisihtkohtade jm leidmiseks, arvustamiseks ja jagamiseks. Näiteks Yelp, Tripadvisor.

Huvipõhised võrgud

Kasutatakse ühenduse loomiseks inimeste, kel on sama huvi või hobi. Näiteks Goodreads, Last.fm.

Jagamismajandusvõrgustikud

Kasutatakse toodete ja teenuste reklaamimiseks, soetamiseks, otsimiseks, jagamiseks, müümiseks; toimub „võrdsete“ osapoolte vahel. Näiteks Uber, Airbnb, Taskrabbit.

Meediumite jagamise võrgustikud

Kasutatakse fotode, videote, reaalajas toimuvate videoülekannete ja muude meediumite leidmiseks ja jagamiseks. Näiteks Instagram, Snapchat, Youtube. 7 sammu kuidas reklaamida brändi mõjuliidritega.

Järjehoidjate ja sisu võrgustikud

Kasutatakse uue trendika sisu ja meedia leidmiseks, salvestamiseks, arutamiseks ja jagamiseks. Näiteks Pinterest, Flipboard.

Blogimis- ja sisu avaldamise võrgustikud

Kasutatakse veebisisu avaldamiseks, leidmiseks, kommenteerimiseks. Näiteks WordPress, Tumblr.

Ostlemisvõrgustikud

Kasutatakse trendide ja brändide jälgimiseks, interneti kaudu ostlemiseks ja leidude jagamiseks. Näiteks Etsy.

Anonüümsed suhtlusvõrgustikud

Kasutatakse anonüümselt suhtlemiseks. Näiteks Whisper, Ask.fm.

Jagamist